Klageskjema

Forutsetning for å kunne klage på en håndverker via Håndverkerklagenemnda er følgende:
  • Håndverkeren må være medlem av en bransjeforening tilsluttet Nemnda.
  • Skriftlig klage på håndverkeren må være sendt til bedriften.
  • Omstridt beløp er 5000 kroner eller høyere.
  • En tvist som er brakt inn for eller endelig avgjort av domstolene, Forliksrådet eller Forbrukertvistutvalget kan ikke behandles av Nemnda.

Noen bransjeforeninger har lokale skjønnsnemnder som kan gi faglig vurdering av utført arbeid.

En klagegang starter ved å opprette en brukerkonto her og så fylle ut skjema. Klageren kan oppnevne en fullmektig til å hjelpe seg i klageprosessen - f.eks. en slektning eller datakyndig venn.

NB! Brukerprofilene slettes 365 dager etter at saken er avsluttet.